Γιατί ολιστική συναισθηματική ανάπτυξη;

«Το να εκπαιδεύουμε ως προς τα συναισθήματα σημαίνει να προσφέρουμε σε ένα παιδί τις απαραίτητες ευκαιρίες για να μάθει να προσδιορίζει, να διαχειρίζεται και να διαμορφώνει τον εσωτερικό του κόσμο, αποτελούμενο από αισθήσεις και συναισθήματα» (Goleman, 1997).

Έρευνες των τελευταίων χρόνων έχουν δείξει ότι η ρύθμιση των συναισθημάτων των παιδιών αποτελεί σημαντικό αναπτυξιακό στόχο της προσχολικής και της πρωτοσχολικής ηλικίας. Τα θετικά συναισθήματα βοηθούν το άτομο να αναπτυχθεί, να ωριμάσει και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που θα συναντήσει στη ζωή του. Τα θετικά συναισθήματα, όπως η χαρά, η αγάπη, ο ενθουσιασμός, κ.α. χτίζουν ψυχικά αποθέματα για την προσαρμογή του παιδιού στη μετέπειτα ζωή του και καταπολεμούν τα αρνητικά συναισθήματα και τις συνέπειές τους σαν «αντίδοτο».

Τα παιδιά χρειάζεται να μάθουν να προσδιορίζουν, να διαχειρίζονται και να προσαρμόζουν τον εσωτερικό τους συναισθηματικό κόσμο, ούτως ώστε να αναπτύσσουν επαρκή επίπεδα αυτονομίας και αυτοεκτίμησης. Η καλλιέργεια της συναισθηματικής νοημοσύνης των μαθητών αποτελεί βασική παράμετρο για την αποτελεσματική μάθηση και την ψυχο-συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών.Οι εμπειρίες των παιδιών στα πρώτα χρόνια της ζωής τους, επηρεάζουν τον τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου τους, τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνονται στο άγχος και την ικανότητά τους να σχηματίζουν σχέσεις εμπιστοσύνης. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, ο εγκέφαλος υφίσταται την πιο σημαντική ανάπτυξη, θέτοντας το έδαφος για κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη. Τα παιδιά, λοιπόν, χρειάζονται πολλές ευκαιρίες ώστε να βιώσουν και να εκφράσουν τα συναισθήματά τους.

Η Θεωρία του Νου αναπτύσσεται καθώς τα παιδιά αποκτούν μεγαλύτερη εμπειρία με τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Το παιχνίδι, η προσποίηση, οι ιστορίες και οι σχέσεις με τους γονείς και τους συνομηλίκους επιτρέπουν στα παιδιά να αναπτύξουν μία ισχυρότερη εικόνα για το πώς η σκέψη των άλλων μπορεί να διαφέρει από τη δική τους. Οι κοινωνικές εμπειρίες βοηθούν, επίσης, τα παιδιά να μάθουν περισσότερα για το πώς η σκέψη επηρεάζει τις πράξεις.

Προς αυτή την κατεύθυνση, στο Συναισθηματίζειν το παιδί σας θα έχει την ευκαιρία, μέσα από ένα ολοκληρωμένο σύνολο θεματικών προσεγγίσεων για τη συναισθηματική αγωγή των μικρών παιδιών, να αναπτυχθεί συναισθηματικά. Η συναισθηματική αγωγή αναφέρεται σε όλες τις ικανότητες που αποτελούν τη συναισθηματική νοημοσύνη στο πλαίσιο των συναισθηματικών αλληλεπιδράσεων των παιδιών στο περιβάλλον τους.

Τι ακριβώς θα καλλιεργήσει και θα ενδυναμώσει το παιδί σας στο Συναισθηματίζειν;

«Τα παιδιά που είναι πιο επιδέξια να κατανοήσουν τι σκέφτονται οι άλλοι τείνουν να έχουν ισχυρότερες κοινωνικές ικανότητες.»

Την ικανότητα αντίληψης, έκφρασης και χειρισμού των συναισθημάτων, τον αυτοέλεγχο, την ενσυναίσθηση, την ποιοτική επικοινωνία, τη διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων και προβλημάτων, τη διεκδικητική στάση, την προσωπική υπευθυνότητα, την αυτεπίγνωση, την αυτοαποδοχή και την ικανότητα για συνεργασία. Το παιδί, ερχόμενο σε επαφή με τις ποικίλες δραστηριότητες του κέντρου μας, θα καλλιεργήσει, σταδιακά, τον «Συναισθηματικό Εγγραμματισμό» του. Θα κατακτήσει, δηλαδή, όλες τις απαιτούμενες δεξιότητες που θα το βοηθήσουν να αναγνωρίζει, να διακρίνει τις πιο λεπτές συναισθηματικές τους αποχρώσεις, να κατανοεί, να επικοινωνεί, να συζητά για το πώς αισθάνεται και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τα συναισθήματά του.

paidia kai drastiriotites stin thessaloniki
υποστηριξη παιδιων θεσσαλονικη