ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

(για παιδιά από 7 έως 12 ετών)

Muppet Show:
Εργαστήριο γαντόκουκλας
 
 
Το κουκλοθέατρο αποτελεί το θεατρικό είδος που περιλαμβάνει έναν (εμφανή ή όχι) χειριστή και ένα αντικείμενο, τη θεατρική κούκλα. Βασίζεται στην εμψύχωση και οδηγεί σε μια αλληλεπίδραση του κοινού με τον χειριστή, με την κούκλα να λειτουργεί ως κανάλι επικοινωνίας. Οι τύποι κούκλας διαχωρίζονται σε είδη, ανάλογα με την κατασκευή και τον τρόπο χειρισμού της. Ένας τύπος κούκλας είναι η γαντόκουκλα, η οποία χρησιμοποιήθηκε ευρέως κατά το Μεσαίωνα. Η κούκλα φοριέται στο χέρι του χειριστή ως γάντι και συνεπώς η παλάμη μας αποτελεί το σώμα της.
 
Στο πλαίσιο του εργαστηρίου οι μικροί συμμετέχοντες θα έρθουν σε επαφή με την ιστορία του κουκλοθέατρου και την εξελικτική πορεία που έχει διαγράψει, θα παρακολουθήσουν παραστάσεις, θα κατασκευάσουν εξ’ ολοκλήρου μια γαντόκουκλα και τέλος, θα πειραματιστούν με την δημιουργία μιας παράστασης.

Αριθμός μαθημάτων: 4
Μήνας: Νοέμβριος