ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΑ και ΠΡΩΤΟΣΧΟΛΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

(για παιδιά από 7 έως 12 ετών)

Παραμυθολογώ:
Πες το μέσα από μια ιστορία


Τα παιδιά χρειάζονται πολλές ευκαιρίες ώστε να βιώσουν και να εκφράσουν τα συναισθήματά τους. Μια καλή μέθοδος για την προσέγγιση των συναισθημάτων των παιδιών είναι η ανάγνωση και η ανάλυση παραμυθιών, καθώς όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία «Οι παραμυθιακές καταστάσεις βοηθούν συχνά το παιδί να αποδραματίσει τις ψυχικές του καταστάσεις…», «…να κινητοποιήσει τη φαντασία του και το ασυνείδητό του.» (Αναγνωστοπούλου, 2002).

Αυτή η δραστηριότητα αξιοποιεί την τεράστια εξελικτική, γλωσσική, παιδαγωγική και εκπαιδευτική αξία των παραμυθιών και την ευκαιρία που δίνεται στο παιδί να διαχειριστεί δύσκολες γι’ αυτό καταστάσεις ή συναισθήματα με έναν απόλυτα φυσικό και αβίαστο τρόπο.

Οι στόχοι μας είναι:

  • η άσκηση της συγκέντρωσης
  • η καλλιέργεια της διηγηματικής ευχέρειας
  • η ανάπτυξη της φαντασίας
  • ο εμπλουτισμός το λεξιλογίου
  • η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης (διάκριση μύθου & ψεύδους, σκοπιμότητα της υπερβολής, αναγνώριση και σχολιασμός συμπεριφορών)
  • η ανάπτυξη της συμμετοχικής διαδικασίας, του διαλόγου και του σεβασμού
  • η γνωριμία με ηθη, έθιμα, γεωγραφικούς τόπους & λαούς
  • η επεξεργασία της γραφής και η δημιουργία νέων, δικών μας παραμυθιών
  • η εξάσκηση της τέχνης της εικονογράφησης & η δημιουργία νέας, δικής μας.

Αναγνωστοπούλου, Διαμάντη (2002). Λογοτεχνική Πρόσληψη στην Προσχολική και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Αθήνα: Πατάκης.

drastiriotites gia paidia thessaloniki
drastiriotites gia paidia thessaloniki