ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΑ και ΠΡΩΤΟΣΧΟΛΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

(για παιδιά από 4 έως 10 ετών)

 

Emotion Project / Κοινωνική Συναισθηματική Μάθηση ή αλλιώς SEL (Social Emotional Learning)

Τι είναι; Είναι η συναισθηματική συνειδητοποίηση, η ικανότητα, δηλαδή να αναγνωρίζουμε και να εκφράζουμε τα συναισθήματα μας, αλλά και του άλλου.

Μέσα από τη κοινωνική συναισθηματική μάθηση, μας δίνεται η ικανότητα να εκφράζουμε και να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματα κατάλληλα, λαμβάνοντας υπεύθυνες αποφάσεις ή επιλογές, να δημιουργούμε θετικές κοινωνικές σχέσεις και να χειριζόμαστε αποτελεσματικά δύσκολες διαπροσωπικές καταστάσεις.

Μέσα από τη κοινωνική συναισθηματική μάθηση, μας δίνεται η ικανότητα να εκφράζουμε και να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματα κατάλληλα, λαμβάνοντας υπεύθυνες αποφάσεις ή επιλογές, να δημιουργούμε θετικές κοινωνικές σχέσεις και να χειριζόμαστε αποτελεσματικά δύσκολες διαπροσωπικές καταστάσεις.

Τα παιδιά θα αποκτήσουν και θα εφαρμόσουν στάσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να κατανοήσουν και να διαχειριστούν τα συναισθήματα, να θέσουν και να επιτύχουν θετικούς στόχους, να νιώσουν και να δείξουν ενσυναίσθηση για τους άλλους, να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν θετικές σχέσεις και να λαμβάνουν υπεύθυνες αποφάσεις.

Μέσα από τις βιωματικές δραστηριότητες (παιχνίδι κατά βάση) τα παιδιά θα γνωρίσουν από που προέρχονται τα συναισθήματα και πως λειτουργούν βιολογικά στο σώμα μας (για να μπορέσουν να τα αποκωδικοποιήσουν) και στην συνέχεια θα μάθουν τεχνικές διαχείρισης του κάθε συναισθήματος, για να μπορούν να έχουν τον έλεγχο των συναισθημάτων τους και να τα εκφράζουν συνειδητά. Θα δουλέψουμε και μέσα από την ομάδα την ενσυναίσθηση. Αυτές οι τεχνικές της κοινωνικής συναισθηματικής εκπαίδευσης βοηθούν τα παιδιά να γνωρίζουν τον εαυτό τους και να πιστεύουν σε αυτόν αλλά και να συμμετέχουν αρμονικά σε ένα σύνολο, τόσο στο οικογενειακό περιβάλλον, όσο και στο σχολικό και στο φιλικό/ εξωσχολικό.