Τεστ συναισθηματικής νοημοσύνης
EQ test

Ποιοτική αξιολόγηση της συναισθηματικής νοημοσύνης των παιδιών ηλικίας 5-8 ετών, η οποία συνοδεύεται με ανατροφοδότηση προς τους γονείς, αναφορικά με τα αδύναμα και τα δυνατά σημεία του παιδιού.
Το Συναισθηματίζειν δίνει σημασία στη διερεύνηση της συναισθηματικής ευφυΐας και στον τρόπο που μπορεί να επηρεάσει την απόδοση και την ευημερία του παιδιού. Για τη δημιουργία του εργαλείου αξιολόγησης της συναισθηματικής νοημοσύνης των παιδιών, επικεντρωθήκαμε στην αναζήτηση βιβλιογραφίας, επιστημονικά τεκμηριωμένης, που αναφέρεται στις διαστάσεις της συναισθηματικής νοημοσύνης, αλλά και στους τρόπους ανάπτυξης των δεξιοτήτων των παιδιών. Το τεστ δίνει μεγάλη έμφαση στην αξιολόγηση των κοινωνικών δεξιοτήτων και των αντιδράσεων των παιδιών στις διάφορες περιστάσεις, καθώς και στον τρόπο που αντιλαμβάνεται τις κοινωνικές περιστάσεις και τον κόσμο γύρω του που συνεχώς εξελίσσεται. Πιο συγκεκριμένα, οτιδήποτε σχετίζεται την αντίληψη των περιστάσεων και τη σύνοδη έκφραση των συναισθημάτων, την αυτορρύθμιση και διαχείριση των συναισθημάτων, την ενσυναίσθηση, τα κίνητρα και τις αντιδράσεις των παιδιών με βάση τα συναισθήματα.
Διεξαγωγή κατόπιν ραντεβού
Πληροφορίες & ραντεβού 2311242994
Fairytale test

Στο κέντρο μας διενεργείται το γνωστό προβολικό τεστ προσωπικότητας «Fairytale test». Στόχος του είναι να διερευνήσει την προσωπικότητα του παιδιού ηλικίας 6-12 ετών και να εντοπίσει τυχόν ανάγκες, επιθυμίες, λειτουργίες του Εγώ, συναισθηματικές καταστάσεις, παρορμήσεις, αντικειμενότροπες σχέσεις.

Το Fairytale test δημιουργήθηκε από την Καρίνα Κουλάκογλου, ως μέρος της διδακτορικής της διατριβής στο Πανεπιστήμιο του Exeter στη Μ. Βρετανία, κατά την περίοδο 1989-1993. Σταθμίστηκε σε ελληνικό δείγμα την περίοδο 1989-1993 και σταθμίστηκε εκ νέου σε ελληνικό δείγμα την περίοδο 2001-2003. Έχει σταθμιστεί και διατίθεται σε πλήθος χωρών όπως Ρωσία, Τουρκία, Κίνα, Ινδία, Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Σλοβενία, Ουγγαρία, Πολωνία.

Αποτελείται από ένα σύνολο καρτών όπου απεικονίζονται δημοφιλείς χαρακτήρες παραμυθιών και σκηνές από γνωστά παραμύθια.

Διεξαγωγή κατόπιν ραντεβού
Πληροφορίες & ραντεβού 2311242994